PRIVACY VERKLARING

Algemene Privacy verklaring Dreads and nature

Dreads and nature, gevestigd aan Riemkamp 9, 7396 CE Terwolde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.dreadsandnature.nl, Riemkamp 9, 7396 CE Terwolde, Tel 0571-291388

KvK nr: 08210175 /  BTW nr: NL001634049B93

D. van Rossen is de Functionaris Gegevensbescherming van Dreads and nature. Zij is te bereiken via info@dreadsandnature.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Dreads and nature verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Dreads and nature verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens om de diensten zo goed mogelijk af te stemmen op de bezoekers.

Dreads and nature verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– De afhandeling van jouw betaling en bestelling
– Je te kunnen bellen of e-mailen over een gemaakte order
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Eventueel verzenden van onze nieuwsbrief

Geautomatiseerde besluitvorming:
Dreads and nature neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dreads of nature) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Dreads and nature bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Dreads and nature verstrekt uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Dreads and nature gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dreads and nature en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dreadsandnature.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Dreads and nature neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dreadsandnature.nl

Welke persoonsgegevens wij gebruiken en beveiligd opslaan:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld
door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Scroll naar boven